Paul Vandenbroeck heeft het danswerk van Pé Vermeersch steeds ervaren als een toekomstgerichte scheppende versie van, en een psychocorporele reflectie op wat hijzelf textueel benadert : de transculturele ‘signifiance’ (schepping van zingevende betekenis op existentieel vlak) in diverse culturen.